Bollywood Society » Navya Naveli Nanda channels Sunday vibes in latest PIC; mom Shweta Bachchan reacts